Hiển thị tất cả 8 kết quả

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, vấn đề phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe luôn được ưu tiên hàng đầu.

Do đó, INOCARE đã hỗ trợ cung cấp đầy đủ các phương tiện phòng ngừa như xin khuẩn, đồ bảo hộ y tế, khẩu trang và các sản phẩm khác nhằm đáp ứng nhu cầu sức khỏe của mọi gia đình Việt.

Thẻ VPCS